Manterrupting

El manterrupting és l’hàbit masculí d’interrompre innecessàriament  a les dones quan parlen.

Es sustenta en prejudicis sexistes perqué respon a la falsa creença de que les dones són menys hàbils, menys intel·lectuals o menys capaces d’alguna cosa i que els homes són generalment més cultes i més intel·ligents.

Les opinions de les dones són sistemàticament infravalorades i censurades. Aquest fet, que es repeteix diàriament en diferentes àmbits (familiar, laboral, personal, domèstic,  etc.) genera en elles inseguretat i autocensura, a més de limitar les seves llibertats. Elles solen callar perquè és incòmode ser constantment interrompudes o qüestionades i ells solen dominar la conversa i l’espai

En la societat, genera una pèrdua de coneixements i una perpetuació del masclisme i la desigualtat.

És necessària una presa de consciència de la forma com l’home sol escoltar  i respectar  les idees de les dones, però també de com la dona es fa escoltar:

Si ets dona, quant t’adonis que estàs sofrint això, és fonamental no consentir aquestes actituds. Per a això, probablement el més adequat és usar expressions taxatives per indicar que no continuïn les interrupcions.

Si ets home, quant observis que altre home practica manterrupting cap a una dona, deixa que ella es manifesti per indicar que no tolera aquest tipus de micromasclisme. Després, pots donar suport a aquesta penalització. Si et manifestes abans d’ella, sense voler e inconscientemt, estàs assumint una posició paternalista cap a ella. I aquest paternalisme també és una forma de micromasclisme.

Si ets home i practiques manterrupting, és molt fàcil deixar de fer-ho: simplement posa en pràctica l’educació, escolta fins que ella acabi la frase.

 

“després del dret a la llibertat d’expressió, volem el nostre dret al discurs complet sense interrupcions”

 

CASTELLANO

MANTERRUPTING

El manterrupting es el hábito masculino de interrumpir innecesariamente a las mujeres cuando hablan.

Se sustenta en prejuicios sexistas porque responde a la falsa creencia de que las mujeres son menos habilidosas, menos intelectuales o menos capaces de algo y que los hombres son generalmente más cultos y más inteligentes.

Las opiniones de las mujeres son sistemáticamente infravaloradas y censuradas. Este hecho, que se repite diariamente en diferentes ámbitos (familiar, laboral, personal, doméstico, etc.) genera en ellas inseguridad y auto-censura, además de limitar sus libertades. Las mujeres suelen callar porque es incómodo ser constantemente interrumpidas o cuestionadas, permitiendo que los hombres dominen la conversación y el espacio.

En la sociedad, genera una pérdida de conocimientos y una perpetuación del machismo y la desigualdad.

Es necesaria una toma de conciencia para generar que los hombres escuchen mejor a las mujeres, y también por parte de las mujeres, para hacerse escuchar.

Si eres mujer, cuando te des cuenta que estás sufriendo manterrupting, es fundamental no consentir estas actitudes. Para lo cual, probablemente lo más adecuado es usar expresiones tajantes para indicar que no continúen las interrupciones.

Si eres hombre, cuando observes que otro hombre practica manterrupting hacia una mujer, deja que ella se manifieste para indicar que no tolera este tipo de micromachismo. Después, puedes apoyarla en su exposición de motivos. Si te manifiestas antes que ella, sin querer e inconscientementet, estás asumiendo una posición paternalista hacia ella. Y este paternalismo también es una forma de micromachismo.

Si eres hombre y practicas manterrupting, es muy fácil dejar de hacerlo: simplemente pon en práctica la educación y la escucha activa hasta que ella acabe sus frases.

 

“después del derecho a la libertad de expresión, queremos nuestro derecho al discurso completo sin interrupciones”

 

Projecte finançat per la Direcció General Esports i Joventut del Govern Balear

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s